Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Σελίδα

Παρατίθενται κατωτέρω τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έλαβε η εταιρία Deta-Elis από δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Κάνετε κλικ επάνω στα διπλώματα για να τα δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος και να λάβετε επιπλέον πληροφορίες για το καθένα.

Διεθνές δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στον Σεργκέι Κονοπλόβ με ισχύ σε 27 χώρες

Διεθνές δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στον Σεργκέι Κονοπλόβ με ισχύ σε 27 χώρες

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Αλεξάντερ Μακάροβιτς και Σεργκέι Κονοπλόβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 10071999

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Αλεξάντερ Μακάροβιτς και Σεργκέι Κονοπλόβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 10071999

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Αλεξάντερ Μακάροβιτς και Σεργκέι Κονοπλόβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 27061999

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Αλεξάντερ Μακάροβιτς και Σεργκέι Κονοπλόβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 27061999

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Βίκτωρ Τσερνίχ και Βιτάλι Σουχορούκοβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 27062006

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Βίκτωρ Τσερνίχ και Βιτάλι Σουχορούκοβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 27062006

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Βίκτωρ Τσερνίχ και Λιουντμίλα Σουχορούκοβα από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 20032003

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Βίκτωρ Τσερνίχ και Λιουντμίλα Σουχορούκοβα από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 20032003

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Τατιάνα Κονοπλόβα και Σεργκέι Κονοπλόβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 27032001

Δίπλωμα ευρεσετεχνίας απονεμηθέν στους Τατιάνα Κονοπλόβα και Σεργκέι Κονοπλόβ από την Ρωσική Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων την 27032001

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απονεμηθέν από την Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ στον Σεργκέι Κονοπλόβ

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απονεμηθέν από την Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ στον Σεργκέι Κονοπλόβ

Επεξηγηματικό συνοδευτικό έγγραφο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που απένημε η αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ στον Σεργκέι Κονοπλόβ

Επεξηγηματικό συνοδευτικό έγγραφο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που απένημε η αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ στον Σεργκέι Κονοπλόβ