Πιστοποιήσεις Αξιολογήσεις

Σελίδα

 

leonov_greekpismo-shabalina-v.nΠαρατίθενται κατωτέρω οι πιστοποιήσεις που έλαβε η εταιρία Deta-Elis για τα προϊόντα της από Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

amtn_grecheskiy

be1be2be3be4cert1cert2certukrkaz1-1kaz1-2kaz2-1kaz2-2kaz3-1kaz3-2kirg1-2license1license2ukr1-1ukr1-2ukr2-1ukr2-2ukr3ukraine1ukraine2